ATYR z Katzových sadů

Základní údaje

N REG/CHP/1418/07
Pes
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
žlutobílá

BADY Jenčíkův les
N REG/CHP/1308/03/06

ENNY z Láskova
N REG/CHP/1280/02/05

JASAN Psi už jedou
N REG/CHP/1050/98/99

AIDA z Pixáku
N REG/CHP/1066/98/99

NANUK (pomocný registr)
P REG/CHP/31/99/01

BASTY z Láskova
N REG/CHP/1141/99/01

BERING Zimní sen CS
ČKS REG/668/92/94

HOLČINA Už jedou CS
ČKS REG/657/92/93

AGAR od Vandy z Hájů CS
CMKU/REG/731/93/95

AIDA Růžová louka
N REG/CHP/817/94/96

TRUCK Peřeje CS
?xxxx

ABANA Jizerskohorská vánice
N REG/CHP/1044/97/99

ABÉ - pokusný vrh
N REG/CHP/866/93/95

Enny (pomocný registr)
P REG/CHP/20/95/97

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

BAARA Pradědova louka CS
ČSHPK REG/255/88

DAR Faranda CS
ČSHPK REG/112/86/88

CABINA Faranda CS
ČSHPK REG/83/84

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

CÁCORA od Nevěřícího Tomáše CS
ČKS REG/576/91/93

BIRT ze Lhoty CS
ČSHPK REG/303/88/91

AIDA z Dubových pasek CS
ČKS REG/663/92/94

COP Už jedou CS
ČSHPK REG/276/88

ADRIA Peřeje CS
ČSHPK REG/395/89

IR Faranda CS
ČKS REG/629/92/94

ESKYMA od Fíka CS
N REG/CHP/801/94/96

CAVYK Faranda CS
ČSHPK REG/81/84

Bára x
x Reg 188/86

ATHOS z Dubových pasek CS
ČKS REG/662/92/94

BETTY (pomocný registr)
P REG/CHP/13/92/96

Sourozenci

ADAR z Katzových sadů, AGAN z Katzových sadů, AIDA z Katzových sadů, AKIM z Katzových sadů, ARNY z Katzových sadů

Polosourozenci

BAFFY Ledová bouře, BAZY Ledová bouře, BELA Ledová bouře, BELISA Ledová bouře, BENNY Ledová bouře, BONDY Ledová bouře, BUCK Ledová bouře, CARMEN Ledová bouře, BALI Rychlá stopa, BARGO Rychlá stopa, BERMÁJA Rychlá stopa, BERTA Rychlá stopa, BORA Rychlá stopa, BRIT Rychlá stopa, BUSTY Rychlá stopa, ABEL Di-Le-Grej, ACHÁT Di-Le-Grej, AJAX Di-Le-Grej, ARLETA Di-Le-Grej, ART Di-Le-Grej, ASTA Di-Le-Grej, AXA Di-Le-Grej
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz