Jak se stát členem

Pošlete, prosím, na adresu vybor@ceskyhorskypes.cz nebo jednateli klubu zprávu, že máte o členství zájem. Připojíte údaje o sobě a souhlas (nebo nesouhlas) s jejich zveřejněním v zabezpečené sekci webových stránek klubu a v omezené míře (příjmení, město) i v klubovém zpravodaji Spřežení.
vzor: František Vorel, Chodovická 507/14, 193 00 Praha 20, tel.776174744, staralaska@blackhead.cz, souhlasím

Jednatel Vám přidělí a zašle členské číslo, které použijete jako variabilní symbol na bankovním příkazu.

Vstupní roční členský příspěvek 400 Kč (dále 350 Kč) poukážete převodem z vlastního bankovního účtu na účet Klubu ČHP:u ČSOB, číslo účtu 267029785, kód banky 0300, variabilní symbol - Vaše nové členské číslo. Do zprávy napište - čl. příspěvek.
Poplatky je možné platit také hotově na Klubové či Speciální výstavě pokladníkovi.

Telefon kny9j6h      Telefon +420 724 812 129      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz