Poplatky

Pro všechny platby je kvůli dohledání nutné na převodním příkazu nebo složence uvést jako variabilní symbol svoje přidělené klubové identifikační číslo a v údajích pro příjemce napsat účel platby (např. krycí list).
Platby je možné i slučovat (např. bonitace + krycí list, k.příspěvek + bonitace, apod.), avšak vždy je všechny vypsat do údajů pro příjemce.
Poplatky je možné platit také hotově na Klubové či Speciální výstavě pokladníkovi.
V případě plateb nečlenů na účet klubu, jim jednatel klubu na požádání přidělí jednorázový variabilní symbol a dále už by se jich týkal předchozí odstavec.
Pro další informace týkající se plateb, nás sprosím kontaktujte.
Název Cena
Vstupní roční členský příspěvek
Platí se pouze v 1. roce členství v klubu.
400 Kč
Sportovní klub - licence roční senior
závodník senior od 19 let a dále, musí být členem Klubu českého horského psa, platba do 31.8.
300 Kč
Sportovní klub - licence roční dítě
děti do 18 let, musí být členem Klubu českého horské psa, platba do 31.8.
100 Kč
Bankovní účet klubu ČHP
267 029 785 / 0300
0 Kč
Roční členství
350 Kč
Bonitace členové
400 Kč
Bonitace ostatní
Tento poplatek se vztahuje pouze na nečleny klubu.
1000 Kč
Krycí list členové
400 Kč
Krycí list ostatní
Tento poplatek se vztahuje pouze na nečleny klubu.
1000 Kč
Náhradní krycí list při nezabřeznutí feny členové
150 Kč
Náhradní krycí list při nezabřeznutí feny ostatní
400 Kč
Zapsání vrhu (nečlenové)
Tento poplatek se vztahuje pouze na nečleny klubu.
1500 Kč
Telefon kny9j6h      Telefon +420 724 812 129      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz