Jak postupují práce na klubovém webu. Velký souhrn k 7. 4. 2024

7.4.2024      Ing. Ladislav Chyba      Různé      490

Jak postupují práce na klubovém webu. Velký souhrn k 7. 4. 2024

Děkujeme za trpělivost, s jakou očekáváte a sledujete vývoj webové prezentace klubu ČHP. Jak jistě víte, s blížícím se koncem volebního mandátu předchozího výboru byly v loňském roce 2023 spuštěny nové webové stránky. Proběhly okolo toho diskuze, zda to proběhlo správně, zda se to dalo dělat lépe atd. Minulo léto, a přiblížila se členská schůze, na které bylo zvoleno nové vedení, které si s agendou spojenou s chodem klubu převzalo i novou webovou prezentaci a začalo s ní v rámci možností pracovat.

Netrvalo dlouho a podrobením ostrému provozu se začaly na webu ukazovat chybky a chovaní prvků, které testovací provoz neodhalil nebo se dané situace netestovaly, což nám trochu zkomplikovalo jeho využívání, ale to se stává. Web začal místo radosti dělat spíše starost a to už by se stávat nemělo. Vedení klubu proto přistoupilo k využití interních zdrojů a pověřilo některé členy (neoficiálně je nazývejme webovou komisí) odladěním a komunikací s vývojářskou firmou. Cílem tohoto projektu bylo posunout web zase o trochu kupředu a blíže jeho zamýšlené funkcionalitě, tedy být pomocným nástrojem komunikace směrem do klubu, ale i směrem ven.

Úvodní schůzku spolu v říjnu podstoupili Lenka Sztymonová, Michaela Zálešáková, Tomáš Voříšek a Ladislav Chyba. Cílem schůzky bylo vymezit si směr, kterým se půjde během rozvoje webové prezentace a určení pravomocí v tomto projektu. Za výbor byla pověřena Lenka Sztymonová a za pověřené osoby z klubu, byl pro technické konzultace a koordinaci s dodavatelem zvolen Ladislav Chyba a šlo se na věc.

Po úvodních kolečcích kolem chování webu, připravili členové seznamy námětů a požadavků, které byly společně projednávány a tříděny. Dle potřeby se konzultovaly funkce se správci a střídavě jsme si je přizývali na konzultace, pokud bylo třeba. Některé sdílené části webu, jako textové moduly společné všem bylo možné řešit v užším kolektivu, abychom se necyklili stejnými diskuzemi. Vše postupně skončilo zapisováno v plánovacím nástroji, který se velice osvědčil již dříve a jednotlivé úkoly se v něm evidují do současnosti.

Úkolů se objevilo nečekaně dost a jak jsme nad body diskutovali a testovali jejich funkcionalitu, objevovaly se další a další odnože vyžadující pozornost. Přistoupili jsme tedy k rozřazení úkolů na jednotlivé řešitele, kteří dostali za úkol vyhodnotit a popsat očekávané chování. Následná schůzka již byla o stanovení priorit. S ohledem na počet úkolů jsme zavedli „semafór“ akutnosti, který pokrýval škálu od kritických chyb ovlivňující plynulý chod klubu, po ty méně důležité věci, které by bylo dobré zapracovat někdy v budoucnu. Tím vznikl postup, jakým se budeme prokousávat jednotlivými úkoly. V této době jsme současně kvůli dynamičnosti týmu přistoupili k řešení bodů v rámci užšího týmu Lenka Sztymonová a Ladislav Chyba. Propojili se tak technické a legislativní znalosti z prostředí kynologie a potřeb klubu a byla zahájena komunikace s vývojářskou firmou, která nám je nápomocná při práci na webové prezentaci do teď.

Od listopadu jsme mohli opravit přes 50 z původně 30 hlavních reportovaných oblastí webu. Bystřejší se pozastavují nad tímto počtem. To je správně, docházelo totiž k situacím, že postupným pracováním na jedné situaci se zjistilo, že ovlivňuje chování dalších sekcí a tak se s úpravou jedné věci opravilo několik dalších. Jo, i proto to tak trvá, ale ať ten web jen nezáplatujeme ale rozvíjíme. Současně mnohý z 30 reportovaných bodů obsahoval spousty pod bodů řešených v rámci jednoho úkolu, mnohé ani nebyly pro svou trivialitu započteny, prostě se to opravilo a jelo se dál, pokud to šlo. Ale hezkým příkladem hlavní řešení oblasti je třeba karta jedince v plemenné knize, která se pro členy klubu zatím zdánlivě moc nezměnila, ale v pozadí administrace webu se chystají velké věci. Zatím můžete doplňovat výstavy a úspěchy ze zkoušek, které již vypisujeme. V pozadí je ale spousta dalších změn. Od nich si s Lenkou Sztymonovou slibujeme velikou pomoc majitelům horáčků, ale i chovatelské komisi. Pro komisi tím vzniká cenná databáze informací o jedincích, kteří žijí nebo již nejsou mezi námi. Proto proběhl před nedávnou dobou i apel na majitele, zda by si zkontrolovali své pejsky v sekci plemenné kniha a zaslali nám chybějící informace (zdraví, fotky,…). Někteří tak učinili, těm děkujeme. Mnozí zatím nikoliv, ale určitě to napraví.
 

Ukázka administrace po plánované aktualizaci

 

Proč to celé řešíme?

Doplněním informací i o neuchovněných nebo uhyynulých jedincích pomáháte utvářet celkovou představu o stavu plemene.

Mnozí pejsci a fenečky končí sice v dobrých rodinách, ale často jen na zahradách. Nevídáme je ve sportu, nepotkáme je na výstavách, nedozvíme se, jak prospívají, zda ještě žijí nebo zda neumřeli předčasně. Všechny tyto informace je možné zanášet do neveřejné chovatelské sekce a jsme tak schopni odhalit vývojové problémy, které by jinak zůstaly dlouho skryty a mohly páchat nenávratné škody. Tímto ještě jednou velký dík majitelům i již zesnulých pejsků, kteří se s námi podělili a požádali nás o doplnění informací a zaslali i dobové fotografie. Bylo tak možné sledovat vizuálně vývoj exteriéru plemene, stejně jako podělení se o zdravotní komplikace ve starších generacích. Informace typu fotografie jsou zaneseny ve veřejné sekci, ostatní zůstávají bezpečně uchovány pro potřeby kompetentních osob.

Rodokmen

Mezi další výrazné změny patří výpis rodokmenu v kartě jedince. Ti, kdo pracovali s webem na podzim, tak si možná ještě pamatují, že po prokliknutí do detailu jedince se vypsal rodokmen, kde byl na prvním místě opět vypsaný daný jedinec a dále předkové do 3. generace. Zde jsme s Lenkou provedli změnu, ryze praktickou. Odebrala se nultá generace, kde se vypisoval pes/fena v jehož/jejímž detailu se stejně nalézáte a přibyla 4. generace. Tím se zpřehlednila karta při sledování příbuznosti mezi jedinci při plánovaném krytí. 

Jeden z největších balíků aktualizací se týká obsahových sekcí webu, kam postupně uvolňujeme změny jako:

Inu, co nás čeká. Práce s webem je jako práce na rodinném domečku, kdy práce nikdy nekončí. Aktuálně před námi stojí velký balík cca 65 nových identifikovaných oblastí k dalšímu řešení. Některými z nich je:

Dal jsem hlavu dohromady s Lenkou a vymysleli jsme model řešení přes různé systémové zprávy s návodným textem říkajícím, co máte dělat dál. Proč? Mnozí nemusíte tušit, zda máte vše hotovo a zda se od vás něco neočekává. Cílem je pomoci vám s řešením administrativních situací ve vztahu ke klubu, které mnozí řeší jen jednou za život a odbřemenit tak výboru ruce pro rozvoj plemene. (Zde prosíme o trpělivost, je to jedna z oblastí, kterou je dobré chtít, ale není nezbytně nutné ji hned mít).

Jak to bude fungovat?

Tak třeba systém komunikace k chovatelům už je vymyšlený, ale ještě čeká na posvěcení a uvedení v život. Jeho úkolem bude třeba vícekrokový systém schvalování žádostí o krycí list, kdy se bude pracovat se systémovým e-mailem. V rámci něho bude automatizovaně chovatel/ka informován/a o průběhu každého zpracování a změně žádosti a bude přesně vědět, kdy a na co se čeká. Například, kdy je krycí list:

Ekvivalentě by se měli chovat i všechny další sekce, třeba žádost o doplnění údajů, atd. Cílem je, aby si členové mohli vše pohodlně až do konce odbavit v rámci systému členské sekce a současně byl přehled o zpracování. Snad tím motivujeme více jedinců k tomu, aby rozšířili řady členů klubu, aby získali přístup do členské sekce a jejím benefitům. V ní, když to dobže půjde, je bude jednou čekat i upozorní přes notifikace na změny, které se jich týkají (žádost, zápisy událostí,…). Výrazně se tím zpřesní, co kam protéká a jak se systém chová ve vztahu k jednotlivým orgánům a subjektům klubu.

Zatím probíhá první etapa, kdy postupně identifikujeme, jaké nejrůznější zprávy potřebujeme dostávat ze systému k vám, členům i nečlenům klubu. Velká část z nich odchází stále byť systémově, ale z e-mailu předsedy (predseda@ceskyhorskypes.cz), kterému pak odpovídáte zpět, což vede k přeposílání a zahlcování. Tuto centralizaci komunikace bychom chtěli posunout a míříme k zavedení systémových e-mailů, z kterých budou odcházet zprávy k vám tazatelům. Zatím jsme na počátku, jak bylo řečeno, ale je dobré mít se na co těšit.

Vaše reakce na takový e-mail neskončí pod stolem, nebojte. Pokud odpovídáte na takový e-mail, zpráva se přesměrovává na kompetentní osobu. Tam kde jsme ještě nedoladili hlášku, stále chodí e-mail od předsedy klubu. Jednou z takových situací byla donedávna žádost o krycí list. Nyní už vám nepřijde prosté HOTOVO ZAPLACENO, ale strukturovaný e-mail s odkazy, kam se případně obrátit a kde hledat další informace.
 

Co byla nebo je největší výzva?

Pro nás asi chovatelská sekce a sjednocení obsahu přeneseného ze starého webu, ale i celková logika práce s obsahem na webu, kde ne vždy bylo vše přehledně členěno a člověk si na věci musel zvyknout nebo prostě hledat. Potrápila nás ale i oprava textových chyb v plemenné knize.

Na toto konto musíme zaklepat na dřevo, že převážná část chovatelské sekce je plně funkční a minimálně manuálně řešitelný z vnitřního prostředí, jen je nutné komunikovat se mno (Láďou) nebo Lenkou Sztymonovou, pokud se objeví něco nečekaného. Průběžně ale ladíme dílčí procesy, které posouváme k většímu komfortu používání ze strany členů klubu viz výše. Současně je udržovaná záloha staré plemenné knihy, jako pojistka ztráty dat.

Agenda kolem chovu je stále a od počátku v kompetenci a zodpovědnosti poradce chovu. S ohledem na rozkoukávání nového výboru jsme se samozřejmě snažili s Lenkou tuto oblast oživit jako první a tak velká část úprav a ladění souvisela právě s ní. Ale samozřejmě s přicházejícím jarem a novými vrhy se začíná dostávat systém do zátěže a Lenka nebo i já nacházíme nové náměty, co je nutné ladit.

Jednou z nehezkých situací bylo, když jsem s Lenkou v počátku spolupráce objevil, že se nám v plemenné knize posouvali jedinci v generacích, což bohužel nebylo otestováno již před spuštěním nového webu a tak se nám to přeneslo do aktivní verze. Problém nastal, pokud některému z psů chyběli vyplnění rodiče. Pak se posunul celý sloupec nahoru a vypisovali se tak jeho rodiče špatně. Jsou to sice staré generace a šlo pouze o chybu vizuální, ale v systému to páchalo neplechu a mohlo to mnohé zmást při řešení vztahů v liniích. 

Poděkování

Vše výše uvedené by nebylo možné bez podpory Tomáše Voříška i výboru. Současně za velkého nasazení neoficiálně pojmenované „webové komise“ a v ní pověřených členů, kteří se ujali role správců webu. Byť se říká, že samochvála smrdí, zde se nebojím pochválit právě nás, správce webu. Lenku Sztymonovou pro její snad sloní paměť z historie klubu, psů, událostí a nekonečné znalostí legislativy a procesů, na kterých stavíme. Vznikají tak společně vymýšlené zlepšováky na webu, které ho posouvají kupředu. Pochválím i sebe (Láďu Chybu), za ty dlouhé a bezesné noci na poradách s Lenkou i Tomášem (naše rodiny to ocení jistě nemalou měrou), jak udělat to či ono, aby to bylo správně napasováno na stanovy. Řešení, jaké by mělo být očekávané chování a správné fungování. Za dílčí opravy webu. Za komunikaci s vývojáři webu a odkomunikování oprav a úprav na webu, byť mnohé drobné nejsou ani evidované a započítané. Určitě i vývojářům z Kostaxu, že jsou s námi ochotni web dále rozvíjet a posouvat.

Od října to jsou již stovky hodin práce každého jednotlivce webové komise realizované v osobním volnu, které nás přibližují k cíli, kterým je plnohodnotný a technicky vyspělejší web, který sám o sobě nebude nic bez plnění novými daty, ale je dalším kouskem skládačky napomáhající k hlavnímu cíli, kterým je uznání plemene českého horského psa v rámci FCI.

Abychom vám usnadnili práci a komunikaci a ničí nápady nezapadly, založili jsme pro vás e-mailovou schránku spravce@ceskyhorskypes.cz, kterou naleznete i v kontaktech na orgány klubu. Na ni máte možnost dávat své podněty na rozvoj. Ne vše asi půjde splnit hned nebo z rozpočtových důvodů. Stále jsme klub jehož největším zdrojem příjmů jsou členské poplatky, ale mnohé může přispět ke zlepšení webu jako nápad na rozvoj nebo upozornit na chybu v systému.

Za webový tým Láďa Chyba

 


ZPĚT NA ÚVOD ARCHIV NOVINEK
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz