BADDY Hvězda Vysočiny

Základní údaje

N REG/CHP/1374/05
Pes
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
žlutobílá

ALEK Větrné pláně
N REG/CHP/1217/01/05

AIMI z Velké Suché
N REG/CHP/1249/02/04

JASAN Psi už jedou
N REG/CHP/1050/98/99

ELIES od Vandy z Hájů CS
N REG/CHP/1074/98/00

DAISEN Ribalbo
N/REG/CHP/992/97/00

AIMEE Portmanka
N REG/CHP/1097/98/00

BERING Zimní sen CS
ČKS REG/668/92/94

HOLČINA Už jedou CS
ČKS REG/657/92/93

ATAK z Hradního ochozu CS
CMKU REG/704/93/95

ANDY od Vandy z Hájů CS
CMKU/REG/736/93/95

ARAM z Hradního ochozu CS
N/REG/CHP/703/93/94

BORAMA Ribalbo
N REG/CHP/903/95/96

DÁN od Fíka CS
CMKU/REG/767/93/98

ATRIA Růžová louka
N REG/CHP/818/94/98

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

BAARA Pradědova louka CS
ČSHPK REG/255/88

DAR Faranda CS
ČSHPK REG/112/86/88

CABINA Faranda CS
ČSHPK REG/83/84

AALBORG Labutí řeka CS
ČSHPK REG/87/84

FUDŽI Severní vítr CS
ČSHPK REG/389/89

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

CÁCORA od Nevěřícího Tomáše CS
ČKS REG/576/91/93

AALBORG Labutí řeka CS
ČSHPK REG/87/84

FUDŽI Severní vítr CS
ČSHPK REG/389/89

ARAM z Hradního ochozu CS
N/REG/CHP/703/93/94

BORNEA Zimní sen CS
ČKS REG/670/92/94

ALAN Zemanex CS
ČSHPK REG/519/91

ARNIKA od Fíka CS
ČSHPK REG/357/89

BIRT ze Lhoty CS
ČSHPK REG/303/88/91

AIDA z Dubových pasek CS
ČKS REG/663/92/94

Sourozenci

BARNIE Hvězda Vysočiny, BASTIEN Hvězda Vysočiny, BODIE Hvězda Vysočiny, CAROLINA Hvězda Vysočiny

Polosourozenci

DAG z Pixáku, DARA z Pixáku, DEF z Pixáku, DESPERADO z Pixáku, DON z Pixáku, DONNA z Pixáku
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz