Archie Dipsyworld

Základní údaje

N REG/CHP/2031/18
Pes
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
žlutobílá

AKIM Diamant Slezska
N REG/CHP/1676/13/16

DIPSY Plavská smečka
N REG/CHP/1819/15/17

DASTY Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1459/07/10

ATYLA Rychlá stopa
N REG/CHP/1437/07/10

CALVIN Di-Le-Grej
N REG/CHP/1686/13/15

ESCADA od Kamenité říčky
N REG/CHP/1523/09/11

BASTIEN Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1375/05/07

ARKA Ledová bouře
N REG/CHP/1352/04/06

GASTON z Láskova
N REG/CHP/1354/04/06

FÍNA z Láskova
N REG/CHP/1325/03/05

DORIAN Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1461/07/10

ARLETA Di-Le-Grej
N REG/CHP/1486/08/10

BENJI Jenčíkův les
N REG/CHP/1310/03/05

AIRA Rychlá stopa
N REG/CHP/1435/07/09

ALEK Větrné pláně
N REG/CHP/1217/01/05

AIMI z Velké Suché
N REG/CHP/1249/02/04

AIMEE pod Svatou Horou
N REG/CHP/1212/01/03

DONG Růžová louka
N REG/CHP/1015/97/99

NANUK (pomocný registr)
P REG/CHP/31/99/01

BASTY z Láskova
N REG/CHP/1141/99/01

CAN z Láskova
N REG/CHP/1233/01/03

AZRA z Láskova
N REG/CHP/1085/98/00

BASTIEN Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1375/05/07

ARKA Ledová bouře
N REG/CHP/1352/04/06

BADY Jenčíkův les
N REG/CHP/1308/03/06

GREJSI z Láskova
N REG/CHP/1360/04/06

JASAN Psi už jedou
N REG/CHP/1050/98/99

AIDA z Pixáku
N REG/CHP/1066/98/99

GASTON z Láskova
N REG/CHP/1354/04/06

FÍNA z Láskova
N REG/CHP/1325/03/05

Sourozenci

A-Baf Dipsyworld, A-Cookie Dipsyworld, Aila Dipsyworld, Amanda Dipsyworld, Apuane Dipsyworld, Ariana Dipsyworld

Polosourozenci

Cack ze Skuhře, Cak ze Skuhře, Casper ze Skuhře, Ciki ze Skuhře, Cir ze Skuhře, Coddy ze Skuhře, Cookie ze Skuhře, Cooper ze Skuhře, Coudy ze Skuhře, C-Cherry Kazi z Horek, B-Dasty Dipsyworld, Baddy Dipsyworld, Bára Dipsyworld, Barney Dipsyworld, Bella Dipsyworld, Berry Dipsyworld, Bobík Dipsyworld, Bonnie Dipsyworld, Bruno Dipsyworld, Aisha Má tajemství, Amigo Má tajemství, Arth Má tajemství
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz