ALAJKA Rychlá stopa

Základní údaje

N REG/CHP/1436/07
Fena
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
žlutobílá

GASTON z Láskova
N REG/CHP/1354/04/06

FÍNA z Láskova
N REG/CHP/1325/03/05

NANUK (pomocný registr)
P REG/CHP/31/99/01

BASTY z Láskova
N REG/CHP/1141/99/01

CAN z Láskova
N REG/CHP/1233/01/03

AZRA z Láskova
N REG/CHP/1085/98/00

TRUCK Peřeje CS
?xxxx

ABANA Jizerskohorská vánice
N REG/CHP/1044/97/99

ABÉ - pokusný vrh
N REG/CHP/866/93/95

Enny (pomocný registr)
P REG/CHP/20/95/97

ALF z Řepíku
N REG/CHP/962/96/98

BONITA Řasnický potok
N REG/CHP/1093/98/00

ALF z Řepíku
N REG/CHP/962/96/98

MEGGY (pomocný registr)
P REG/CHP/19/95/97

COP Už jedou CS
ČSHPK REG/276/88

ADRIA Peřeje CS
ČSHPK REG/395/89

IR Faranda CS
ČKS REG/629/92/94

ESKYMA od Fíka CS
N REG/CHP/801/94/96

CAVYK Faranda CS
ČSHPK REG/81/84

Bára x
x Reg 188/86

ATHOS z Dubových pasek CS
ČKS REG/662/92/94

BETTY (pomocný registr)
P REG/CHP/13/92/96

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

BÁRA Třináctá míle CS
ČKS REG/677/92/94

ATHOS z Dubových pasek CS
ČKS REG/662/92/94

ARANKA Psí půle CS
ČKS REG/646/92/94

EDEN Už jedou CS
ČSHPK REG/414/89

BÁRA Třináctá míle CS
ČKS REG/677/92/94

ATHOS z Dubových pasek CS
ČKS REG/662/92/94

BETTY (pomocný registr)
P REG/CHP/13/92/96

Sourozenci

AFRA Rychlá stopa, AIRA Rychlá stopa, ALP Rychlá stopa, ARTEN Rychlá stopa, ATIN Rychlá stopa, ATYLA Rychlá stopa

Polosourozenci

BALI Rychlá stopa, BARGO Rychlá stopa, BERMÁJA Rychlá stopa, BERTA Rychlá stopa, BORA Rychlá stopa, BRIT Rychlá stopa, BUSTY Rychlá stopa, AIREEN z Hostýnského trailu, AKY z Hostýnského trailu, ALDO z Hostýnského trailu, ALWIN z Hostýnského trailu, AMÁLKA z Hostýnského trailu, ARBI z Hostýnského trailu, ARGA z Hostýnského trailu, AXA z Hostýnského trailu, AKLAVIK od Vlka z údolí, ARVIQ od Vlka z údolí, ATHABASCA od Vlka z údolí, AIMIE ze Skuhře, ALBERT ze Skuhře, ANDY ze Skuhře, ARNOŠT ze Skuhře, ARNY ze Skuhře, ATHOS ze Skuhře
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz