Devon Di-Le-Grej

Základní údaje

N REG/CHP/2240/20/22
Pes
Ano

Zdravotní údaje

Plný chrup
A/A
66.0
Dlouhá
žlutobílá

Devon Di-Le-Grej
N REG/CHP/2240/20/22

ARCHIE Rozdělovská střela
N REG/CHP/1785/14/18

Bora Hvězda nad Sázavou
N REG/CHP/1994/17/19

AKIM z Bártova háje
N REG/CHP/1512/09/11

HORALKA od Kamenité říčky
N REG/CHP/1605/12/13

DREAM Plavská smečka
N REG/CHP/1816/15/17

ANINA Hvězda nad Sázavou
N REG/CHP/1728/14/15

DAG z Pixáku
N REG/CHP/1425/07/09

BELISA Ledová bouře
N REG/CHP/1453/07/09

CESŤA Myší díra
N REG/CHP/1423/07/08

ESCADA od Kamenité říčky
N REG/CHP/1523/09/11

CALVIN Di-Le-Grej
N REG/CHP/1686/13/15

ESCADA od Kamenité říčky
N REG/CHP/1523/09/11

ARNOŠT ze Skuhře
N REG/CHP/1508/09/11

FREN Hvězda Vysočiny
N REG/CHP/1535/10/11

Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz