CIRTA Netolická obora CS

Základní údaje

ČKS REG/615/92/95
Fena
Ne

Zdravotní údaje

Dlouhá
bílá, černé znaky

ADDIS Ovědada CS
ČSHPK REG/241/87

ATHÉNA Hradecký lev CS
ČSHPK REG/158/86

ARAGAC Kačabka CS
ČSHPK REG/70/84

ADHARA od Bublajícího potůčku CS
ČSHPK REG/100/85

AALBORG Labutí řeka CS
ČSHPK REG/87/84

ARACAJÚ Kačabka CS
ČSHPK REG/71/84

ARTISON Severní vítr CS
ČSHPK REG/53/83

ARA Faranda CS
ČSHPK REG/15/81

ARTISON Severní vítr CS
ČSHPK REG/53/83

ADELINA od Jankova kopce CS
ČSHPK REG/60/83

AALBORG Severní vítr CS
ČSHPK REG/51/83

ATACAMA Studená Javořice
ČSHPK REG/47/83

ARTISON Severní vítr CS
ČSHPK REG/53/83

ARA Faranda CS
ČSHPK REG/15/81

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

AKLAVIK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/1/77

ČEHOOYN Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/11/79

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

FURKA Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/24/81

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

ARARAT Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/2/77

DIKTÉ Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/17/81

GANEK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/25/82

ALKA Faranda CS
ČSHPK REG/13/81

AKLAVIK Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/1/77

ČEHOOYN Třeboň-Kopeček CS
ČSHPK REG/11/79

Potomci

BERT Ďábelský CS

Sourozenci

CEDAR Netolická obora CS

Polosourozenci

Adan Netolická obora CS, Agaric Netolická obora CS, Alert Netolická obora CS, BAITA Netolická obora CS, BARD Netolická obora CS, BARI Netolická obora CS, BRENTA Netolická obora CS, BURRA Netolická obora CS, ADDIS Ledenická cesta CS, ADÉLA Ledenická cesta CS, AGÁTA Ledenická cesta CS, ANEŽKA Ledenická cesta CS
Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz