Záchranařina

7.5.2023      Lenka Čápová      Ostatní aktivity      367

Záchranařina

Tento obor kynologie se zabývá speciálním výcvikem psů k vyhledání lidského pachu v nejrůznějších prostředích. Nejčastější je plošné pátrání po pohřešovaných osobách zejména v těžko přístupných terénech a vyhledání osob v sutinách zřícených budov po výbuchu plynu, zemětřesení,... dále pak vyhledání osob pod lavinou. Dalšími méně využívanými činnostmi v českých podmínkách je záchrana tonoucích se a vyhledání utonulých osob pod vodní hladinou.
Smyslem výcviku je rozvoj čichových schopností psa tím, že je uváděn do situací, které musí sám vyřešit bez pomoci psovoda. Náročnost situací je pak systematicky ztěžována tak, jak pes nabývá zkušenosti a dovednosti. Vrcholem výcviku je složení atestační zkoušky ministerstva vnitra opravňující kynologickou dvojici k reálnému nasazení v rámci systému IZS.
Záchranařinou se zabývá řada organizací na národní i mezinárodní úrovni. Nejdéle působící organizací v ČR je Svaz záchranných brigád, který sdružuje jednotlivé regionální brigády působící v každém kraji. Zkušební řád SZBK byl vždy více zaměřen na sportovní záchranařinu. V posledních letech však prošel změnami a zabývá se i podmínkami pro praktické nasazení psovodů. Více na www.zachranari.cz.
Výcvikem psů a psovodů do praxe se od roku 1999 zabývají psovodi Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Více zde.

Podmínkou pro zařazení ČHP do třídy pracovní v oblasti záchranářské kynologie je potvrzení o vykonané zkoušce a záznam v pracovní knížce psa podle následujících zkušebních řádů:

Zkušební řády

Zkoušky

NZŘ SZBK ČR

všechny mimo ZZZ

MZŘ FCI a IRO

všechny mimo stupeň V

ZŘ SHČMS

všechny mimo zkoušky VZ a vytrvalostních zkoušek


Jedinci, kteří splnili třídu pracovní v oblasti záchranářské kynologie:
Bora Hvězda nad Sázavou
Arleta Di-Le-Grej - atest Ministerstva vnitra České republiky 2014 - 2016 


Jedinci, kteří splní minimálně dvě zkoušky dle různých zkušebních řádů, které je na výstavách opravňují k zařazení do třídy pracovní, tak splní podmínky pro uznání kvalifikace na klubového šampiona práce v oblasti záchranářské kynologie.


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz