Vznik a historie klubu

20.3.2023      Helena Matějeková      O klubu      467

Vznik a historie klubu

Vznik a historie klubu

Historie klubu se začala psát se vznikem plemene český horský pes v srpnu roku 1977.

Prvotní nadšení z narození prvních sedmi štěňat nového plemene se postupně začalo měnit v horu administrativy od registrace plemene, evidence štěňat i jejich majitelů, financování chovu, zajišťování průkazů původu atd. Veškerá činnost – chov, sportovní aktivity, výstavy apod. byly od r. 1978 vedeny pod klubem „Alaska klub Třeboň“.

1984

V r. 1984 byl Alaska klub Třeboň přejmenován na Klub chovatelů českého horského psa a začal vydávat svůj klubový Zpravodaj. Ve stejném roce byl český horský pes uznán jako české národní plemeno.

V prvním čísle Zpravodaje byly otištěny podmínky členství v klubu, cíl a zaměření klubu, směrnice k selekci štěňat, informace o závodní činnosti a složení nově zvolených orgánů klubu.

1985

Původní název Zpravodaj se změnil na Spřežení, byl v něm otištěn Standard ČHP, informace o zahájení bonitací pro posouzení chovnosti ČHP, seznam chovatelských stanic ČHP (11 chovatelských stanic), seznam členů klubu k 31.10.1985 (53 členů klubu), informace o narozených štěňatech ...

Ve dnech 16.-17.3.1985 proběhly v Peci pod Sněžkou první otevřené přebory tažných psů, pořádané Klubem chovatelů ČHP, soutěžilo se ve třech disciplínách – lyžař a pes, tah na 30 m a závod psích spřežení.

V dalších létech došlo k dalšímu vývoji a rozšíření plemene, s tím souvisela i administrativní a organizační činnost klubu, pořádaly se závody, výstavy, přejezdy a různá setkání členů a chovatelů ČHP.

1990

Klub se rozhodl požádat FCI o mezinárodní uznání plemene, v r. 1990 byly připraveny poklady k uznání včetně požadovaných překladů. V roce 1991 FCI žádost o uznání zamítla. V té době bylo v plemenné knize zapsáno 607 ČPH.

Došlo ke změně názvu klubu na Klub českého horského psa.

Čeští horští psi se světu přestavili na Světové výstavě psů v Brně.

V lednu roku 1990 odstartovala ze sibiřského města Irkutsk expedice Bajkal 90, jejímž cílem bylo v drsných sibiřských podmínkách po tři měsíce testovat odolnost a vytrvalost plemene. Čeští horští psi uspěli na jedničku. Expedici organizoval a vedl P. Hanzlík.

1992

Klub českého horského psa vstoupil do Českého kynologického svazu. Klub měl v té době 133 členů.

Ve stejném roce došlo ke sjednocení české kynologie, vznikla Českomoravská kynologická unie, na ustavující Valné hromadě ČMKU klub zastoupili R. Loučka a D. Kupková.

1999

V roce 1999 vznikl první film o ČHP, jeho natočení zajišťoval M. Vodák. V té době bylo celkem 51 chovných psů a 83 chovných fen ČHP. Klub měl 93 členů.

I v následujících létech se klub věnoval poměrně bohaté činnosti, pořádaly se výstavy, závody, začaly se konat letní tábory, ale veškerá činnost se vždy soustředila především na chov ČHP a jeho další zkvalitňování. V souvislosti s tím rostl i počet členů klubu (v r. 2016 měl klub 160 členů).

2020-2022

V těchto létech byla některá činnost klubu omezena pandemií covidu – např. musely být zrušeny některé výstavy, došlo ke změně organizací bonitací apod. I přesto se podařilo uspořádat každý rok letní tábor s ČHP, v říjnu 2021 se konala Světová výstava psů v Brně, kde měl KČHP svůj propagační stánek.

Bylo rozhodnuto o tvorbě nových webových stránek klubu.

Začalo natáčení 2. filmu o ČHP, kterého se opět ujal M. Vodák, premiéra filmu byla v roce 2022 u příležitosti oslav 45. výročí vzniku plemene.


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz