První krytí feny

27.3.2023      Blanka Svobodová      Chovatelství      1891

První krytí feny

První nakrytí feny

Vhodná doba pro první nakrytí feny je zhruba od 2. roku života (2. – 4. hárání). Zhruba 14 dní před plánovaným krytím je velmi vhodné provést odčervení feny proti vnitřním parazitům, případně provést vakcinaci. Pokud fena nebo pes trpí jakýmkoli zdravotním problémem, je nutné navštívit veterinárního lékaře a zkonzultovat s ním, zda je vůbec vhodné fenu nakrýt či poskytnout psa ke krytí. Pokud jste se rozhodli, že byste rádi fenu nakryli, máte několik možností.

Ideální doba krytí

Určit nejideálnější dobu k nakrytí feny není vždy zcela jednoduché, protože existují rozdíly v délce pohlavního cyklu u jednotlivých fen. Proto nelze říci, že u všech fen je nejvhodnější doba k nakrytí stejná. Ideální dobu lze stanovit podle více kritérií:

 1. Svolnost k páření
  Vlastní páření by mělo probíhat za 3-4 dny po zjištění svolnosti feny. V tomto případě hraje velkou roli individualita feny, protože existují feny, které jsou k páření svolné po celou dobu říje a feny, u kterých naopak svolnost k páření zcela chybí.
 2. Změna charakteru výtoku z pochvy
  Ideální ke krytí je doba, kdy se barva výtoku změní z krvavého na narůžovělý až zcela světlý a tekutější. Opět jako u předchozího kritéria jde o změnu se značnou individualitou, kdy jsou feny u kterých se krvavý výtok nemusí vůbec objevit a feny, u kterých je i v ideální době ke krytí přítomen krvavý výtok.
 3. Délka hárání
  Další z velmi individuálních kritérií. Je popsáno, že nejideálnější dobou k nakrytí feny je 10. – 12. den. Z důvodu velké variability délky hárání u jednotlivých fen může být u některé feny nakrytí kolem 15. dne předčasné, u jiné je naopak krytí v 10. dni již opožděné.
 4. Stanovení hladiny progesteronu
  Jedná se o nejpřesnější metodu k určení nejvhodnější doby krytí. Progesteron je pohlavní hormon, který je tvořen ve žlutém tělísku nacházejícím se na vaječníku. V období březosti je tento hormon také produkován placentou. Podílí se na vlastní ovulaci, zabezpečuje březost a dále také ovlivňuje vývin mléčné žlázy. Pro stanovení progesteronu je třeba odebrat fence krev, kterou veterinář zašle do laboratoře ke zpracování a stanovení.
 5. Progesteron u feny – kdy přijít na odběr krve
  Nejvhodnější je přijít na odběr v dopoledních hodinách, aby v případě zjištění nejideálnější doby ke krytí byla ještě ten den možnost dojet za krycím psem . Odběr krve na progesteron u feny by měl být vždy na lačno. Vhodný termín nakrytí lze tímto způsobem určit i s několikadenním předstihem.

Hodnoty progesteronu u feny

Pod 2 ng/ml – opakované vyšetření za 3-5 dní
2 – 3 ng/ml – opakované vyšetření nebo krytí za 3-4 dny
3,1 – 4,5 ng/ml – krytí za 2-3 dnyv 4,6 – 8 ng/ml – krytí za 1-2 dny
8,1 – 16 ng/ml – okamžité krytí

Krytí

U psů dochází k ejakulaci po kapkách a proto je třeba, aby spolu dva jedinci byli určitou dobu spojeni. Penis psa je z tohoto důvodu vybaven topořivými tělísky (kavernami), jejichž zvětšení při nahromadění krve umožňuje svázání psa. Množství ejakulátu se v závislosti na plemeni pohybuje v rozmezí 3-5 ml. Vlastní krytí můžeme rozdělit na 3 fáze:

 1. Předehra
  V této fázi dochází k seznámení jedinců a k vydráždění k vlastnímu krytí. Zvířata si společně hrají, pobíhají vedle sebe, očichávají se, olizují se a pes zkouší na fenu naskakovat.
 2. Vlastní krytí
  V této fázi dochází k zastavení hry a pobíhání. Fenka zůstává stát s ocasem na stranu a nechá na sebe psa naskočit bez toho, aniž by před ním uhýbala.
 3. Svázání
  Délka svázání může být až 30 minut. V této fázi dochází po zasunutí pyje do pochvy feny k naplnění kaveren krví a tím pádem k jeho zduření a následně k ejakulaci. Po rozvázání je dobré feně zabránit ve skákání a v nadměrné fyzické aktivitě nejlépe po dobu 1-2 hodin, aby si mohla odpočinout. Termín krytí nemusí odpovídat skutečnému začátku zabřeznutí, protože je třeba určité doby, aby spermie v pohlavních cestách dozrály (tzv. kapacitace spermií) a byly schopné vajíčko oplodnit. Literatura udává, že přežitelnost spermií v pohlavních cestách feny je až 1 týden a během této doby může kdykoli dojít k oplození vajíčka. Mladé feny, které jsou kryty poprvé by v ideálním případě měly být kryty zkušeným psem, pes začátečník by měl naopak začínat krýt zkušenější feny. Je důležité po krytí zabránit nežádoucímu překrývání nevhodným psem. Pokud se krytí nepodaří, je zde možnost vyzkoušet jiného krycího psa.

Závěr

Prosíme, kryjte pouze uchovněné feny uchovněnými psy splňujícími standardy, ať již zdravotní nebo povahové, pro dané plemeno. Krytím nepapírových psů může docházet k šíření dědičných onemocnění do dalších generací jako jsou například některé oční choroby, dysplazie kyčelních a loketních kloubů, nemoci srdce, přecitlivělost na léky apod. Samozřejmě nelze zcela vyloučit, že i u štěňat s PP se může vyskytnout vrozená vada,nestandardní exteriér nebo povaha, ale toto riziko je mnohem nižší než u psů bez PP. Navíc neexistuje žádná odborná studie prokazující, že je prospěšné, aby každá fena měla alespoň jednou za život štěňata. Proto přistupujte ke krytí psů zodpovědně a pokud víte, že svou fenku nebo psa nechcete uchovnit a mít štěňata, nechte je vykastrovat v mladém věku, předejdete tak možným vážným zdravotním komplikacím v dalších letech.

Převzato z: https://www.metropolevet.cz/

Autor článku: Blanka Svobodová


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz