Pastevectví

7.5.2023      Lenka Čápová      Ostatní aktivity      464

Pastevectví

Vzhledem k předkům je pravděpodobné, že někteří jedinci ČHP mohou mít vlohy i jako psi pastevečtí. Úkolem pasteveckých psů je zejména hlídání stáda před šelmami, nebo zloději, ale mohou se používat i při pasení. Pro toho, kdo má hospodářství, může být ČHP užitečným pomocníkem. Pro zjištění, zda má váš pes vlohy pro pasení je třeba absolvovat tzv. zkoušku vloh ovčáckého psa. Zkouška slouží k rozpoznání geneticky zakódovaných vlastností pro pasení u psa i bez toho, aniž by byl v kontaktu se stádem. 
V poslední době se pasení stává i oblíbeným sportem, ve kterém se skládají zkoušky z výkonu. Více na spolekpaseni.cz a kjcr.cz.

Psa/fenu ČHP opravňuje k zařazení do třídy pracovní certifikát vystavený Kynologickou jednotou Brno na základě vykonání alespoň jedné ze zkoušek podle zkušebního řádu FCI-HWT.
 

ČHP věnující se aktivitě pasení:
Afrodita z Klánovického lesoparku


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz