Jak se stát členem sportovního klubu ČHP

16.6.2023      Milan Vodák      Sportovní klub      521

Jak se stát členem sportovního klubu ČHP

Zájemce o vstup do sportovního klubu se přihlásí na www stránky ČASS, https://www.mushing.cz/. Zde klikne na „přihlášení“, dále zvolí „registrovat nyní“, po zadání registračních údajů a přihlášení rozklikne „test znalostí“ a test následně vyplní. Podklady pro vyplnění testu jsou v záložce ČASS „3/řády a směrnice“. Po úspěšném složení testu zaplatí 300,- Kč za dospělého a 100,- Kč za juniora (do 18-ti let; za věk závodníka se celou sezónu považuje ten, který dovrší 31. prosince v daném kalendářním roce) na účet Klubu ČHP. Při platbě uvede jako variabilní symbol členské číslo Klubu ČHP a do poznámky pro příjemce uvede „členský příspěvek sportovní klub“.  Splnění těchto podmínek oznámí předsedovi sportovního klubu na email vodak111@seznam.cz.

Závodní sezóna začíná dnem 1. září a končí následujícího roku 31. května.

Členem sportovního klubu se může stát pouze řádný člen Klubu ČHP.


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz