Druhy kynologických asociací v ČR

13.5.2024      Ing. Ladislav Chyba      Chovatelství      139

Upozornění pro zájemce o štěňata plemene Český horský pes ve vztahu k organizační struktuře kynologie v ČR

Při zájmu o výběr štěňátka s rodokmenem, bude jedním z hlavních motivů zájem na něm chovat a hlásit ho na výstavy? Tento článek je důležitý nejen pro zájemce o nového člena rodiny, ale i pro prvochovatele. Popisuje struktury kynologického světa a mechanismy mezi nimi. Potenciální neznalost problematiky může mít zásadní vliv na vaši chovatelskou budoucnost. V některých případech totiž hrozí, že získáte štěňátko z takového spojení, kde hrozí, že nebude možné navštěvovat výstavy a výrazně se omezí výběr potenciálních chovných partnerů. Jak je to všechno možné?

Na území České republiky působí více kynologických unií zastřešujících nejen chov psů pro různé kynologické organizace. Současně tyto organizace mají oprávnění vydávat průkazy původu. Některé z těchto organizací vzájemně spolupracují, ale v praxi může být budoucí majitel zaskočen, když bude vykázán z některých kynologických aktivit (výstavy, zkoušky,…), které si vybral. Stává se tak nejčastěji v případech, kdy vlastní jedince z minoritně zastoupených chovatelských unií a rozhodnou se navštívit aktivity organizované pod FCI, potažmo ČMKU, která ji v našich krajích reprezentuje. Téma vzniklo s ohledem na časté a emotivní diskuze pramenící z neznalosti souvislostí a předem daných pravidel, která je nutná znát.

Jak jsme již nastínili, v rámci ČR existují 3 mezinárodně uznané organizace sdružující chovatele. Liší se velikostí členské základny i pravidly, kterými se řídí jejich vnitřní chod a vzájemné vztahy. Z velikosti se pak odvíjí i určitá kynologické vyžití a servis, který v rámci služeb zaštiťují. Pro nezasvěcené se zdánlivě jedná jen o ten úřad, co vám zašle průkaz původu. V reálu s tímto získáváte soubor metodik, procesů, garancí a kontrolních mechanismů, které jen v ČR utváří podobu a provoz desítek až stovek kynologických organizací, které jsou díky tomu schopny vést a realizovat vývoj plemene, které vám učarovalo.

Jak volba takové organizace ovlivňuje zájemce štěně?

Každá z níže uvedených organizací má svá specifická pravidla a požadavky na chované jedince. Drtivou většinu chovu nějakým způsobem pokrývá největší a nejstarší organizace zvaná Federation Cynologique Internationale (FCI). Existují pak další menší organizace, které z jí vytvořených metodik vycházejí, ale díky omezením nenabídnou nikdy svým členům tak rozmanitý kynologický život jako při fungování přímo pod FCI. Za dlouhé roky také pomáhala formovat hlavní znaky plemen, díky kterým dnes jejich zástupci vypadají přesně tak, jak je známe a jen z pouhého názvu snadno každý pozná, jak jedinci budou vypadat. Mezi tyto znaky patří například fyziologie, chování nebo přípustný zdravotní stav uznaných psích plemen. Pro plemeno psů s názvem Český horský pes je v rámci ČMKU (orgán působící pod FCI) jediným garantem chovu kynologický Klub českého horského psa. Ten pomáhá formovat, udržovat a posilovat standard a současně i metodicky usilovat o uznání plemene na mezinárodní úrovni pod celou FCI, ne pouze dle jejích normativů s dosavadním omezeným uznáním pouze pro území ČR.

Zde začíná být situace složitější a k lepšímu pochopení je nutné sledovat 2 roviny v jakých se chov odvíjí. Kynologické organizace působí na mezinárodní a národní úrovni. Plemeno Českého horského psa sice působí pod největší organizací FCI a může využívat mnohých jejích benefitů i jako málopočetné plemeno uznané jen v rámci ČR pod celonárodní organizací ČMKU, která organizuje drtivou většinu kynologických aktivit. Těch se můžete účastnit díky získaní jedinců z odchovů vzniklých z tzv. odbonitovaných psů a fen právě Klubem českého horského psa.

Pro jednoduchost si tuto složitou situaci představme na praktickém příkladu. Situaci vystihuje problematika síly cestovních pasů jednotlivých zemí. Cestovní pas reprezentuje v kynologii průkaz původu vašeho pejska nebo fenky. Některé země mají silný pas a mohou prakticky po celém světě. V naší terminologie po celém světě na různé akce. Ve světě kynologie takovou autoritu představuje organizace FCI a jí vystavené průkazy původu. Pozor, oproti tomu existují organizace s daleko více slabšími průkazy původu odkázanými jen na omezený okruh aktivit v rámci svého fungování, které jen říkají, že fungují na principu FCI, ale mají své vlastní, slabší průkazy původu. Mezi ně patří třeba organizace UCI a WKU. To, co je pro vás ale nejdůležitější je to, zda si organizace uznávají nebo neuznávají zápisy do plemenné knihy. ČMKU, pod kterou spadá většinová populace plemene Český horský pes, neuznává a průkazy původu jiných organizací. Co to pro vás znamená se dozvíte níže. Pojďme si organizace představit blíže a trochu si rozkrýt organizační strukturu.

Organizační struktura kynologického světa. Převzato z webu chovatelské stanice Českých horských psů, Dědictví Athabasky, www.chsda.cz

Organizační struktura kynologického světa. Převzato z webu chovatelské stanice Českých horských psů, Dědictví Athabasky, www.chsda.cz

FCI – Federation Cynologique Internationale

Největší, nejstarší a z daleka nejpočetněji zastoupená mezinárodní kynologická organizace, která s drobným přerušením funguje již od roku 1911. Má nejsilnější mezinárodní zastoupením. To k roku 2023 činilo 102 členských států s miliony chovaných jedinců v rámci nejrůznějších plemen uznaných na národní i mezinárodní úrovni pod společně deklarovanými normativy vymezujícími daná plemena (viz statistiky FCI k 10.5. 2023). Jen v ČR bylo za rok 2023 evidováno 1 838 269 jedinců s vydaným průkazem původu pod FCI. Z toho vyplývá i výrazně složitější organizační členění než u zbylých subjektů. FCI udává základní pravidla chovu psů a schvaluje standardy jednotlivých plemen. Českou republiku zastupuje v rámci FCI Českomoravská kynologická unie (ČMKU), Německo organizace OKV, atd. v případě dalších členských zemí z celého světa. Průkazy původu (PP) vystavené ČMKU jsou uznávány u všech členských států FCI a je na nich logo, jehož součástí je znak FCI – zeměkoule. Jak již bylo zmíněno, Klub českého horského psa, z.s. je součástí této nejrozšířenější a nejhojněji zastoupené organizace. Prakticky každý z chovatelů a převážná část majitelů plemene Český horský pes je součástí Klubu českého horského psa, z.s.. Ten reprezentují stovky jeho oficiálních členů, desítky chovatelských stanic s chovnými psy a fenami a historicky tisíce jedinců s PP vystaveným pod ČMKU. Díky tomu a práci generací chovatelů se zájemcům o plemeno otevírá prakticky celá škála výstav, možností krytí mezi krycími psy a chovnými fenami z klubu pod záštitou ČMKU (potažmo FCI). Pokud by zájemci o štěně narazili na chovatele, kteří vstoupí do jiného klubu pod jinou organizační složkou mimo FCI, nebudou dle aktuálních pravidel připuštěni do chovu a potomkům nebude vystaven průkaz původu pod FCI, potažmo ČMKU. V rámci zájmu podpory chovu tohoto málopočetného plemene je v maximálním zájmu právě podpora chovu pod záštitou FCI.

Logo ČMKUToto je poměrně zásadní pro všechny budoucí zájemce o toto plemeno. Dle aktuálně dostupných informací chovatelé chovají nebo jsou organizováni téměř výhradně v rámci FCI/ČMKU. Existuje tu tedy potenciálně mizivá možnost setkat se s jedinci, kteří nejsou chování nebo nezískali průkaz původu od ČMKU, pod které Klub českého horského psa spadá. Ti přestoupili pod jinou kynologickou mezinárodní unii, než je FCI, jejichž principy chovu se neslučují ani s pravidly chovu Klubu českého horského psa. K situaci nejspíše mohlo, ale také nemuselo, dojít z různých důležitých důvodů na straně posouzení jedince při připouštění do chovu bonitační nebo jinou komisí klubu, ale i dle úvahy a rozhodnutí jeho majitele. Nejčastěji zřejmě ze zdravotní nebo povahové nezpůsobilosti jedince. Zde je nutné pochopit, že takové vyřazení z chovu má své racionální opodstatnění a není vhodné hledat cesty, jak pravidla obejít. Ve výsledku takovou věcí utrpí opět jen budoucí odchovy a jejich majitelé. Zájemci o taková štěňata se mohou dozvědět, že jsou rodiče uchovnění a mají průkaz původu. Tito jedinci mohli být uchovněni později za podmínek jiné organizace, neslučitelných se zásadami a podmínkami většinového chovu plemene Český horský pes a tím se vyloučili z budoucího chovu. Současně s tím zřejmě získali průkaz původu u některé z níže uvedených organizací (UCI, WKU,…). Dle aktuálně platných regulí klubu vycházejících ze standardů ČMKU, tak z odchovů pod ČMKU získáte jedince, u kterých je sledován rodokmen i zdraví, kde:

Pokud tedy svého Českého horského psa získáte z odchovů našeho klubu a s průkazem původu od FCI, bude odpovídat atributům s jakými bylo plemeno zakládáno a dle standardu, který definuje jeho stávající i budoucí vzhled. Tím získáte nejen vstupenku do světa kynologie FCI, ale i jistotu, že ze štěňátek vyroste jedinec s předem očekávatelnými základními rysy plemene.

UCI - United kennel Club Internationale

Je mezinárodní kynologická organizace. Vznikla v Německu v roce 1976. Jejími členy je přibližně 16 států světa a patří mezi ně i ČR zastoupená Českomoravskou kynologickou federací (CKF). UCI vychází ze standardů FCI. Má možnost vystavit vlastní průkaz původu (PP) pro své členy a členové v rámci UCI si vzájemně PP uznávají. Aktuálně nám není známo, že by existovali k 10. 5. 2024 nějací jedinci českých horských psů v rámci této organizace. Dle aktuálně platných regulí, by ale nebylo možné spojení jedinců z organizace UCI a ČMKU, a takovým potomkům by ani nebyl následně udělen průkaz původu (PP).

WKU - World Kennel Union

Nejmladší mezinárodní kynologická organizace, aktuálně sdružuje 24 států. V České republice ji zastupuje Moravia Dog Club (MDC). Stejně jako UCI i ona využívá standardy FCI, ale někdy si je upravuje a zde je časté jablko sváru mezi chovateli z jednotlivých organizací. Tuto kynologickou unii v ČR reprezentuje jediným klub, pod kterým působí různá plemena společně. Důvodem odmítání vazeb chovateli je tříštění standardu plemen a často odlišný pohled na jednotlivé kvalitativní atributy plemene. Můžeme mezi ně počítat například genetickou nepříbuznost sourozenců. WKU umožňuje v rámci jednoho vrhu feny, použít více krycích psů současně. Na základě následné tzv. paternity štěněte a otce dokládané chovatelem na základě DNA testu, musí pro zápis do PP správně identifikovat správného rodiče, který bude zapsán v průkazu původu vystaveném pod WKU. Dalším atributem může být třeba rozdílný pohled na zdraví, jako je počet zubů potřebných k uchovnění jedince, tvar hlavy, nesení ocasu, atd. Jednoduše řečeno, standard stejně označovaného plemene se může do značné míry lišit v rámci jednotlivých mezinárodních organizací a tím vzniká nežádoucí variabilita jedinců. Tyto a jiné chovatelské hodnoty, které chovatelé sledují za účelem udržení nebo posílení konkrétních znaků plemene pak vedou k logické neslučitelnosti jedinců mezi organizacemi. Důvod je prostý. Malá genetická základna neumožňuje zajistit, že se nepřenesou nežádoucí znaky do pečlivě šlechtěných linií a nemusí ani existovat kontrola dispozic pro přenášení některých plemenných vad.

Co hůř. Snadno se stane, že byť jsou jedinci označování stejným plemenným označením, už po několik málo generacích mohou vykazovat rozdílné fyzické znaky jako je třeba barva, tvar hlavy, apod. Budoucí majitelé tak mohou s rozčarováním přijít na to, že jim ze získaného štěňátka vyrostou zcela odlišní jedinci, než očekávali. Dle aktuálně dostupných informací k 10. 5. 2024 se vyskytují jen 2 jedinci Českého horského psa, kteří jsou vedeni v rámci WKU. Pes a fena. Fena byla vyloučena z chovu Klubu českého horského psa pro výraznou chudozubost. Případní jedinci z takového spojení nebudou připuštěni zpět do chovu s jedinci chovanými pod ČMKU. Jedinci z takového odchovu mohou být vybaveni průkazy původu v rámci WKU, ale jejich chovatelská hodnota bude nízká:

Výskyt ČHP v rámci organizační struktury kynologického světa k 11. 5. 2024. Převzato z webu chovatelské stanice Českých horských psů, Dědictví Athabasky, www.chsda.cz

Výskyt ČHP v rámci organizační struktury kynologického světa k 11. 5. 2024. Převzato z webu chovatelské stanice Českých horských psů, Dědictví Athabasky, www.chsda.cz

Mezinárodní chovatelské kluby

Tvoří samostatnou sekci chovatelství. Mohou fungovat v rámci FCI a vystavují své vlastní PP vedené v rámci řádné plemenné knihy.

Průkazy původu

Vše se tedy točí okolo zdraví, slučitelnosti jedinců a průkazů původu a jejich využitelnosti. Na základě v něm uvedených kódů a informací lze zjistit:

Z čeho pramení diskuze mezi chovateli?

Základním mechanismem pohánějícím chovatelskou činnost je chovatelský záměr. Skrz něj lidé sledují a pečlivě šlechtí konkrétní rysy (povahové, zdravotní, vizuální). Není v silách chovatele udržovat v chovu stovky jedinců. Proto se sdružujeme do klubů a organizací. Ty nám pomáhají udržet nějaký společný cíl a metodiku společného záměru. Tak byl položen základní kámen kynologických organizací. Ty pomáhají s vedením výstav, zkoušek a seminářů, které nám napomáhají v naplnění chovatelského záměru. Máme tak k dispozici propracovaný systém, který ale začíná a končí na dodržování pravidel a řádů. Odchylky od nich narušují celkové snažení všech ostatních chovatelů. Stačí málo a roky práce a obětovaného úsilí všech členů klubu mohou být nedbalostí jednotlivce zničeny.

Závěrem

Na bedra zájemců o jedince s průkazem původu padá břemeno volby, pod kterou organizací chtějí svou činnost vykonávat. FCI přísně definuje, co se smí a co už ne. Zdánlivě přísné opatření a postupy proti odchylkám chrání majitele psů před podvodníky a spekulanty. Důvěra a spolehlivost v PP je základem kvalitního chovu i vztahů mezi chovateli. Nelze vysloveně vyzvedávat přínosy konkrétních organizací ale je nutné je vyhodnocovat s ohledem na chovatelský komfort. FCI a společně s ČMKU, je v našem regionu největší organizací. S tím souvisí široká paleta možností, které se ve srovnání s ostatními organizacemi pro majitele psů nabízí. Možnosti organizací jako UCI nebo WKU jsou pouze malou odnoží toho, co dokáže většinové fungování pod FCI nabídnout.

Berte na zřetel, že z pohledu Klubu českého horského psa, je pro potenciální zájemce o přechod pod jiné organizace mimo FCI taková změna jednosměrným lístkem. Nejčastěji tím bude zřejmě zdraví, protože štěněti s PP vystaveným v rámci WKU, UCI nebo mezinárodním chovatelským klubem, nebude povolen vstup na oblastní, krajské, klubové, speciální, národní nebo mezinárodní výstavy pořádaných ČMKU nebo jejími členy. Stejně jako majitelům jedinců s PP pod FCI nebudou uznány tituly z ostatních organizací.

Současně hrozí zákaz předvádění na některých výcvikových akcích, např. zkouškách z loveckého nebo pracovního výkonu. Apelujeme tímto na budoucí zájemce o štěňata, aby si ověřovali informace o chovatelích. Snadno se může stát, že z nepozornosti získají pejska nebo fenku, kteří sice budou tzv. papíroví (s vystaveným průkazem původu), ale pro většinovou kynologii nevyužitelní.

Použité zdroje:


Telefon kny9j6h      Telefon +420 602 547 689      E-mail predseda@ceskyhorskypes.cz